2 đợt sử dụng DULCIT chị đã giảm hẳn khó chịu do suy giãn tĩnh mạch gâ
 

Gọi Ngay: 1900 54 55 18